Antti Broman

Med snart 50 års teoretisk och praktisk erfarenhet av måleribranschen kan jag erbjuda mina tjänster med fullt ansvar på utförda arbeten. Att på -60 talet lära sig äldre målerietekniker i praktiken är en värdefull kunskap i dag. Högre yrkesexamen inom måleriet samt ett antal kurser och utbildningar kombinerat med praktik, gör att jag är väl utrustad för utmaningar som dagens beställare och entreprenörer ställer på en kvalificerad målerikonsult.
 
Är medlem i Sveriges Målerikonsulternas Förening.
 
 
Antti Broman
mk.antti@telia.com
 
Tel: 070-3419645


Målerikonsult Antti Broman AB | Sjöviksväg 7 A | 612 36 FINSPÅNG
Tele: 0122-19645 | Mobil: 070-341 96 45 | E-post: mk.antti@telia.com