Färgsättning

Få saker påverkar oss så mycket som färgen i betydelsen kulör.
 
Färgsättning handlar inte bara om kulörval utan spelar
en väsentlig roll i den miljö vi vistas i, vare sig det gäller
den offentliga miljön, i våra hem, ut eller invändig färgsättning.
 
Att välja rätt färg är nödvändigt för att uppnå önskade effekter
inom färgsättning och design. Som diplomerad färgsättare kan
jag bistå med vägledning vad gäller färgsättning.


Målerikonsult Antti Broman AB | Sjöviksväg 7 A | 612 36 FINSPÅNG
Tele: 0122-19645 | Mobil: 070-341 96 45 | E-post mk.antti@telia.com