Underhållsplan

Viktiga fördelar

  • Underhållsplan är ett viktigt instrument när framtida underhåll planeras.
  • För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att kontroller säkerställer befintligt underlag, färgtyp samt renoverings- och underhållsbehov.
  • Vid renovering - ommålning analyseras underlaget samt befintligt ytskikt för fastställande att rätt material används vid renovering - ommålning

Jag är också auktoriserad fönsterkonsult vad gäller renovering,
underhåll och målning av fönster.


Målningsbeskrivning/ förfrågningsunderlag

Målningsbeskrivning-förfrågningsunderlag skall vara objektanpassad, där eventuella specifika förhållanden eller materialval skall tydligt framgå. Det skall även framgå vilka förutsättningar och krav finns enligt  AB-04  samt enlig Hus AMA 08.

 


Målerikonsult Antti Broman AB | Sjöviksväg 7 A| 612 36 FINSPÅNG
Tele: 0122-19645| Mobil: 070-341 96 45 | E-post: mk.antti@telia.com